Jihlava postaví nový BUSpruh!

BUSpruh_Jihlava_(idnes)Jihlava chystá výstavu vyhrazeného jízdního pruhu pro autobusy jako součást strategie města pro preferenci veřejné dopravy. Nový “BUSpruh” má vést od Psychiatrické nemocnice přes Brněnský most, Hradební ulicí až po křižovatku se Znojemskou ulicí (tedy přibližně v tomto úseku). Celý článek na regionální verzi portálu idnes.cz je k dispozici zde.

ROPID vydal propagační materiál k preferenci VHD

PID_dl-skládačkaPropagační materiál vysvětlující důvody preference VHD a znázorňující příklady preferenčních opatření vydala organizace ROPID v návaznosti na koncepční dokument preference VHD v Praze v letech 2016-2020. Propagační “DL skládačka”, při jejímž vzniku byly využity i podklady projektu PREFOS, je k dispozici ke stažení z webu PID.

Další informace o preferenci veřejné dopravy v Praze a ve Středočeském kraji lze nalézt na www.pid.cz/o-systemu/preference/

 

Plzeň: “Přístavba” BUSpruhu na Karlovarské třídě

V Plzni na Karlovarské třídě dokončili těsně před koncem roku 2017 vyhrazený jízdní pruh pro autobusy formou stavebního rozšíření komunikace, který prokazatelně výrazně přispěl ke zvýšení cestovní rychlosti a spolehlivosti provozu spojů veřejné dopravy v tomto úseku. O tomto v ČR dosud ne obvyklému počinu i diskusích kolem dopravního režimu BUSpruhu píše Jiří Pelant z Plzeňských městských dopravních podniků, a.s.

Read more

Pražská technika o Fakultě dopravní i projektu PREFOS

prazska-technikaAktuální číslo Pražské techniky, oficiálního časopisu ČVUT v Praze, se věnuje tématu “Doprava” a aktuální činnosti Fakulty dopravní. Kromě problematiky vlivu reklamních zařízení na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, inteligentních zabezpečovacích zařízení na železničních tratí či nových možností další minimalizace leteckých nehod  představuje i činnost projektu PREFOS.

Celé aktuální číslo Pražské techniky si můžete prohlédnout zde: https://media.cvut.cz/cs/publikace/20180219-prazska-technika-1-2018#page/1

iDNES: “Řidiči ignorují pruhy pro autobusy. Vztyčí prostředník a neuhnou…”

iDNES: “Řidiči ignorují pruhy pro autobusy. Vztyčí prostředník a neuhnou…”

Nerespektování vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy je v Praze poměrně značně rozšířený přestupek. Všímá si toho i pražské vydání portálu idnes.cz:

Jízdní pruhy pro autobusy mají zajistit, aby vůz MHD neuvázl v koloně aut a nenabíral zpoždění. V Praze je jich vyznačeno už celkem pětačtyřicet kilometrů. Redakce iDNES.cz se ale přesvědčila, že někteří řidiči osobních aut pruhy ignorují….

Celý článek si můžete přečíst zde: praha.idnes.cz/ridici-ignoruji-pruhy-pro-autobusy

PREFOS: Principy a matematická konstrukce rozhodovacího nástroje pro preferenci VHD

rozhodovaci-nastrojV rámci projektu PREFOS, respektive grantového projektu SGS17/105/OHK2/1T/16, byl v návaznosti na metodu hodnocení kvality provozu veřejné dopravy, metodu hodnocení infrastruktury pro povrchovou veřejnou dopravu a na možnost vyjádření kvantifikovatelných efektů realizace preferenčních opatření byly vyvinuty základní principy a matematická konstrukce rozhodovacího nástroje pro vyhodnocení navrhovaného preferenčního opatření již v projektové fázi.

Kompletní výstup z projektu PREFOS je ke stažení zde: [PREFOS] Rozhodovací nástroj pro preferenci VHD – základní princip

PREFOS: Metoda hodnocení infrastruktury VHD

Metoda hodnocení infrastrukturyV rámci projektu PREFOS, respektive grantového projektu SGS17/105/OHK2/1T/16, byla postupně vyvinuta metoda hodnocení infrastruktury pro povrchovou veřejnou dopravu. Metoda v kontextu problematiky preference VHD hodnotí “přívětivost” úseku infrastruktury pro provoz veřejné dopravy na základě vyhodnocení potenciálu zdržení vlivem tří aspektů jej ovlivňující – charakteristika dopravního proudu, řízení dopravního proudu a stavebně-dopravní uspořádání komunikace.

Kompletní výstup z projektu PREFOS je ke stažení zde: [PREFOS] Metoda hodnocení infrastruktury VHD.