Preference autobusové dopravy?

Proč se preferenci autobusové dopravy zdaleka nedostává takové pozornosti jako preferenci dopravy tramvajové?Vždyť z pohledu dopravního systému města není mezi těmito druhy dopravy teoreticky žádný rozdíl – v obou případech se jedná o vozidlo VHD, které veze cestující, kteří očekávají, že rychle, včas a bez zpoždění dorazí do cíle své cesty.