Nové znění Zákona č. 361/2000 Sb. od 31.12.2015

Od 31.12.2015 začne platit vládní novela Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Ustanovení zákona týkající se problematiky preference VHD, respektive vzájemných vztahů mezi vozidly VHD a ostatními účastníky silničního provozu se nemění. Odkaz na plné znění zákona platné od 31.12.2015 je zde.