ČVUT: Přehled právní úpravy a technických norem

Jedním z výstupů projektu PREFOS je i výtah ustanovení týkajících se problematicky preference veřejné dopravy z příslušných právních a technických norem, které se mohou stát praktickou pomůckou při projekční přípravě a projednávání preferenční opatření. Výtah obsahuje především ustanovení Zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, nové Vyhlášky MD č. 294/2015 Sb., ČSN 73 6102, ČSN 73 6110, TP 81 a TP103. Materiál vznikl ve spolupráci s organizací ROPID.

Kompletní výstup je k dispozici zde: Právní úprava a technické normy k preferenci VHD [k 1.1.2016]