Nová Vyhláška MD č. 294/2015 Sb. (dopravní značení)

Od 1.1.2016 nahradí nová Vyhláška Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb. nahradí stávající vyhlášku č. 30/2001 Sb. upravující dopravní značení na pozemních komunikacích. Kromě zcela nové samotné koncepce (v paragrafovém znění pouze nejzákladnější ustanovení, vlastní dopravní značky jsou pak vyvedeny v přílohách vyhlášky včetně krátké charakterizace jejich použití) vyhláška obsahuje dvě novinky týkající se veřejné dopravy: Nová dopravní značka IP 23c konečně jednoznačněji řeší vyznačení místa sjezdu autobusů VHD z tramvajového pásu. Druhá novinka se týká vodorovného dopravního značení – dopravní značky V 11a (zastávka autobusu/trolejbusu) a V11b (zastávka tramvaje) se dle vyhlášky mají nově provádět v bílé barvě.

Plné znění Vyhlášky Ministerstva dopravy č. 294/2015 Sb. je k dispozici zde.