Vyhláška č. 294/2015 Sb. pouští do vyhrazených jízdních pruhů všechny autobusy!

V souvislosti s novelizací Zákona č. 361/2000 Sb. je od 1.1.2016 v platnosti nová Vyhláška č. 294/2015 Sb., provádějící pravidla silničního provozu zejména s ohledem na dopravní značení (která nahradila původní Vyhlášku č. 30/2001 Sb.). Kromě jiných novinek (například zde) přináší tato nová vyhláška změnu v dopravním režimu vyhrazených jízdních pruhů – nově již vyhláška nestanovuje “vyhrazený jízdní pruh pro autobusy městské hromadné dopravy osob”, ale “vyhrazený jízdní pruh pro autobusy, vozidla linkové osobní dopravy a trolejbusy”. To znamená, že dle nové legislativy mohou vyhrazený jízdní pruh využít nejen autobusy/trolejbusy MHD, ale všechny autobusy vč. dálkových linek, zájezdových autobusů, smluvních přeprav, apod.

Výňatek z Vyhlášky č. 294/2015 Sb, § 8 Informativní značky (Příloha č. 5):

IP 20a  IP20a Vyhrazený jízdní pruhZnačka vyznačuje vyhrazený jízdní pruh pro autobusy, vozidla linkové osobní dopravy a trolejbusy a jeho situování ve vztahu k ostatním jízdním pruhům. Vyhrazený jízdní pruh je současně na pozemní komunikaci vyznačen vodorovnými značkami, zejména „Podélná čára souvislá“ nebo „Podélná čára přerušovaná“ a nápisem „BUS“.
Ve spodní části značky nebo na dodatkové tabulce lze vyznačit dobu, po kterou je jízdní pruh vyhrazen.

Na značce lze vyznačit i jízdní pruhy v protisměru.V případě vyhrazeného jízdního pruhu pro jiný druh vozidla nebo pro určitý účel se do modrého pole vyznačí příslušný symbol nebo vhodný nápis.

Je-li v modrém poli uveden nápis TAXI, je vyhrazený jízdní pruh určen pro vozidla taxislužby označený střešní svítilnou s nápisem TAXI.

Toto nové znění vyhlášky může výrazně zkomplikovat dopravní řešení některých situací a progresivních preferenčních opatření, zejména:

– v případě, že vyhrazený jízdní pruh je realizován na tramvajovém pásu
Je žádoucí, aby na tramvajový pás mohly vjíždět pouze autobusy/trolejbusy MHD, respektive spoje v rámci integrovaného dopravního systému, jejichž řidiči mají příslušnou znalost situace a jsou garancí, že nedojde k nežádoucímu ovlivnění tramvajového provozu.

– v případě existence vyhrazeného jízdního pruhu či vyhrazeného řadicího pruhu, ve kterém je řízen provoz BUS signály pro tramvaje (dle §72 Zákona č. 361/2000 Sb.)
Je nežádoucí, aby provoz jiných autobusů než autobusů/trolejbusů MHD (IDS) byl řízen signály pro tramvaje. Zde je navíc rozpor, mezi zněním vyhlášky a zněním zákona, kdy vyhláška pracuje s “vyhrazeným jízdním pruhem pro autobusy, vozidla linkové osobní dopravy a trolejbusy” (Vyhláška č. 294/2015 Sb., § 8), ale zákon stanovuje, že signály pro tramvaje lze užít “na jízdních pruzích vyhrazených pro autobusy městské hromadné dopravy osob nebo trolejbusy” (Zákon č. 361/2000 Sb., §72).

U křižovatek s preferencí BUS navíc v drtivé většině případů dochází k detekci autobusu/trolejbusu veřejné dopravy prostřednictvím sofistikované (většinou rádiové) komunikace mezi autobusem/trolejbusem a řadičem křižovatky, který na základě této komunikace uděluje autobusu prioritu při průjezdu křižovatkou a na základě této komunikace rovněž řadič získává informaci o požadovaném směru průjezdu křižovatkou. Autobusy mimo MHD (IDS) však zařízením pro komunikaci s řadiči křižovatek vybaveni logicky nejsou.

dodatecne-zavedeny-provoz-BUS-na-TT-2 čočky
Vyhrazený jízdní pruh pro BUS na tramvajovém tělese. Odbočení BUS na SSZ na speciální fázi signalizovanou pomocí signálů pro tramvaje.

Zejména z výše uvedených důvodů je nové znění vyhlášky poněkud diskutabilní a byla uvedeno v platnost, aniž by související aspekty byly uspokojivě vyřešeny. I proto bylo nové znění vyhlášky jedním z témat na Workshopu k metodice preference BUS, kde toto téma bylo diskutováno (prezentaci k tomuto tématu naleznete zde).

V současné době je jediným možným řešením, jak v úsecích, kde je to nutné (viz výše), vyloučit provoz ostatních autobusů mimo MHD (IDS), je aplikace dodatkové tabulky E13 “Pouze MHD” na stávající dopravní značky IP20a, IP19 a související. 

BUS-pruh-pouze-MHD-vzor

Je však otázkou, zda by cílové řešení neměla být spíše opětovná změna Vyhlášky č. 294/2015 Sb. Přidání dodatkové tabulky E13 sice problém řeší z právního hlediska, ale srozumitelnosti dopravního značení (s ohledem na velikost/čitelnost) příliš nepřispívá. Navíc právní úprava vyhrazených jízdních pruhů pro BUS v okolních zemích (např. Německo, Rakousko, Slovensko) rovněž pouští do vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy pouze autobusy MHD, respektive hromadné linkové dopravy.

28_48_largeKam dál?
Současná právní úprava a ustanovení technických norem: sekce “Legislativa”
Anebo se podívejte na Závěrečnou zprávu z Workshopu k metodice preference BUS.