PREFOS na konferencích

Projekt PREFOS před letními prázdninami prezentoval svoji činnost na několika konferencích. Vojtěch Novotný, Tomáš Javořík a Dagmar Kočárková navštívili XVII. dopravně-inženýrské dny v Mikulově s příspěvkem “Vybrané aspekty provozu BUS v profilu tramvajové tratě“, který představili dílčí závěry z grantového výstupu Provozování autobusů a trolejbusů VHD na tramvajovém tělese.

Ivo Novotný představil na konferecni TRINfra 2016 – Trendy a inovace v dopravním stavitelství, pořádné ČVUT v Praze Fakultou stavební článek autorů Ivo Novotný, Vojtěch Novotný a Tomáš Javořík s názvem “Effects of Dedicated Bus Lanes on Travel Time Based on Data Evaluation”, představující první závěry z vyhodnocení dat o provozu autobusových spojů veřejné dopravy z pražské preferenční osy Spořilov – Želivského. Sborník z konference je k dispozici zde.

Ondřej Havlena prezentoval stěžejní část problematiky efektů preferenčních opatření na ekonomiku provozu. Příspěvek autorů Ondřej Havlena, Martin Jacura a Marián Svetlík s názvem Quantifiable benefits of public transport priority measures byl na programu konference Transport Problems na Slezské polytechnice v polských Katovicích. Samotný článek i podrobnější informace k tomuto tématu v budoucnu přineseme i na těchto stránkách. Na této konferenci byl projekt PREFOS zastoupen i druhým příspěvkem Traffic data evaluation as part of public transport priority measures assessment autorů Tomáš Javořík, Ivo Novotný a Vojtěch Novotný.

2016-06-27_14.41.05   2016-06-27_10.33.06