Výstupy Workshopu v Silničním obzoru 9/2016

Souhrn závěrů Workshopu k metodice preference BUS, který proběhl v dubnu tohoto roku ve spolupráci projektu PREFOS, ČVUT v Praze Fakulty dopravní a Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy, publikuje i aktuální číslo časopisu Silniční obzor. Číslo 9/2016 bylo navíc distribuováno na Silniční konference v Hradci Králové, její účastníci se tedy se závěry workshopu mohli prostřednictvím článku seznámit. Kompletní souhrn výstupů je pak k dispozici v sekci Workshop.