Měřitelné přínosy jako výstup projektu PREFOS

Meritelne-prinosyProjekt PREFOS se v rámci své činnosti zabývá i možným vyčíslením přínosů preference veřejné dopravy. Výstup “Měřitelné přínosy preference veřejné hromadné dopravy” autorů Ondřeje Havleny a Martina Jacury představuje základní principy kvantifikace těchto přínosů.

Plné znění výstupu, jehož závěry byly rovněž prezentovány na konferenci Transport Problems 2016, Katowice, najdete buď v sekci výstupy a publikační činnost a nebo přímo zde: [PREFOS] Měřitelné přínosy preference veřejné hromadné dopravy.