Preferenční osy veřejné dopravy

preferencni-osyDalším z výstupů projektu PREFOS je v rámci lednové “výsledkové sezony” je dokument definující pojem “preferenční osa veřejné dopravy” a stanovující obecné zásady jejich realizace. Tématem preferenčních os, tedy souvislých linií/tahů v komunikační sítě, kde jsou souvisle a komplexně realizována preferenční opatření, se projek PREFOS zabývá již déle a zmínky o nich prostupují všemi výstupy projektu. Plné znění výstupu najdete buď v sekci výstupy a publikační činnost a nebo přímo zde: [PREFOS] Preferenční osy veřejné dopravy