Praha si schválila koncepci preference na roky 2016-2020!

Praha má ucelenou koncepci pro oblast preference VHD a projekt PREFOS byl u toho! Dokument “Projekt preference – celoměstský projekt preference městské hromadné dopravy v Praze v letech 2016-2020″ neobsahuje pouze obecné proklamace o potřebnosti preferenčních opatření. Na základě analýzy současného stavu jsou v dokumentu definovány konkrétní problémové lokality z hlediska provozu povrchové veřejné dopravy, které je třeba řešit, a zároveň obsahuje i dopravně-inženýrské zásady realizace preferenčních opatření.

PM-ROPID-Praha_zm_web

Dokument připravil organizátor Pražské integrované dopravy (ROPID), odbor rozvoje a financování dopravy Magistrátu hlavního města Prahy a Dopravní podnik hl. m. Prahy ve spolupráci s ČVUT v Praze Fakultou dopravní – projektem PREFOS a Usnesením Rady hlavního města Prahy je závazný pro všechny relevantní městské organizace (viz RHMP – usnesení).

Přílohami dokumentu, který byly rovněž předmětem schvalování Rady, jsou Katalog preferenčních opatření a především i metodika preference BUS “Zásady navrhování a zřizování preferenčních opatření pro autobusy a trolejbusy VHD”, která se tímto oficiálně stala základní metodickou pomůckou pro realizaci preferenčních opatření na území Prahy.