Plzeň: “Přístavba” BUSpruhu na Karlovarské třídě

V Plzni na Karlovarské třídě dokončili těsně před koncem roku 2017 vyhrazený jízdní pruh pro autobusy formou stavebního rozšíření komunikace, který prokazatelně výrazně přispěl ke zvýšení cestovní rychlosti a spolehlivosti provozu spojů veřejné dopravy v tomto úseku. O tomto v ČR dosud ne obvyklému počinu i diskusích kolem dopravního režimu BUSpruhu píše Jiří Pelant z Plzeňských městských dopravních podniků, a.s.


logo_CVUT_cb
Ing. Jiří Pelant

dopravní specialista

 

Myšlenky o rozšíření vozovky Karlovarské ulice v Plzni se objevovaly a byly diskutovány již několik let zpět, ale až rozhodnutí rady města Plzně č. 393 ze dne 20. 4. 2017 udělalo definitivní verdikt o uskutečnění této stavby s názvem „Karlovarská 3. jízdní pruh, I. Etapa“. Jak je již zřejmé z názvu, jednalo se od začátku o rozšíření stávající čtyřpruhové směrově rozdělené vozovky o zcela nový jízdní pruh, třetí ve směru do centra. Navržený jízdní pruh široký 3,5 m opatřený dle projektu o nová svodidla vznikl rozšířením celé komunikace v úseku mezi Lidickou ulicí a Rondelem, přičemž autobusům MHD je vjezd do jízdního pruhu umožněn z Lidické ulice odbočením vlevo z pravého řadícího pruhu, který má minimální využití ostatními účastníky provozu. Preferenční úsek se tímto opatřením výrazně prodloužil a efekt pro cestující MHD podstatně narostl.

aDSC_1087_web

Samotná stavba byla zahájena dne 10. 7. 2017 s cílem dokončit dílo dne 10. 11. 2017, což se bohužel nepodařilo, ale již ke dni 18. 12. 2017 byla po diskuzi s investorem a zhotovitelem stavby vydána interní instrukce pro řidiče autobusů PMDP, a.s. umožňující využití vyhrazeného jízdního pruhu. Této pro Plzeň velké události předcházely mnohé debaty mezi PMDP, a. s. s investorem, nejvyššími představiteli města a dopravním inspektorátem PČR o možném časovém omezení výlučnosti pruhu pro vozidla MHD, případně o skutečné potřebě tento pruh veřejné dopravě vyhrazovat vůbec. Bohužel, zaznívaly i hlasy zpochybňující prapůvodní myšlenku vyhrazovat nově budovaný jízdní pruh pouze autobusům veřejné hromadné dopravy.  I přes všechny diskuze bylo vodorovné i svislé dopravní značení nakonec osazeno dle původního projektu a rychlým dopravním spojením motivujícím k cestě ze Severního předměstí do centra Plzně veřejnou dopravou se vedle tramvaje staly i autobusy.

Bohužel nešťastné načasování jednotlivých staveb není výjimkou ani v Plzni ani v dalších městech České republiky a již v dubnu roku 2018 započne rekonstrukce kanalizace trasované sousedním jízdním pruhem Karlovarské třídy, tedy prostředním ze tří současných. S tím je spojená další právě probíhající diskuze o dopravních opatřeních směřující bohužel spíše k umožnění průjezdu vyhrazeným jízdním pruhem po dobu více než čtyři měsíce trvající stavby všem účastníkům provozu. Je i více než pravděpodobné, že obdobná diskuze a boj o jízdní pruh sloužící výhradně veřejné dopravě čeká kolegy z PMDP, a.s. i na konci této stavby.

Velkým argumentem, proč zachovat výlučnost třetího jízdního pruhu na Karlovarské třídě pouze pro vozy MHD je i přiložený průzkum jízdních dob ze sledování vozů PMDP, a.s. SPRINTER, ve kterém jsou zobrazeny průměry jízdních dob v listopadu 2017 před zprovozněním třetího jízdního pruhu a v únoru 2018 po zprovoznění vyhrazeného jízdního pruhu na stejném úseku trasy. Údaje jednoznačně dokazují vysoký přínos prostorového preferenčního opatření ke kvalitě provozu veřejné dopravy.

Články ke stavbě a zprovoznění BUS pruhu na serveru idnes.cz:
Výstavba vyhrazeného jízdního pruhu | Zprovoznění vyhrazeného jízdního pruhu

Plzeň v současné době uvažuje o realizaci vyhrazeného jízdního pruhu pro autobusy i v další lokalitě, tentokrát na ulici Francouzská na Slovanech.