Interaktivní mapa preference VHD v Praze

Organizace ROPID, organizátor Pražské integrované dopravy, vystavila na svém webu pilotní projekt interaktivní mapy preference VHD.

PID_interaktivni-mapa-preference

Interaktivní mapa preference PID zobrazuje problémová místa, lokality s identifikovanými problémy s pravidelností a spolehlivostí provozu veřejné dopravy dle koncepčního dokumentu HMP pro oblasti preference VHD a zároveň v mapě zakreslena i dosud realizovaná prostorová preferenční opatření pro BUS (vyhrazené jízdní pruhy a provoz BUS na TT).