Základní předpoklady provozu tramvají a autobusů na společném pásu v Dopravním inženýrství 01/2016

1472548778

Výstupy z projektu PREFOS najdete mimojiné i v aktuálním čísle časopisu Dopravní inženýrství. Článek Vojtěcha Novotného, Tomáše Javoříka a Dagmar Kočárkové s názvem “Základní předpoklady provozu tramvají a autobusů na společném pásu” shrnuje dosavadní poznatky při řešení této problematiky a připravuje příslušná východiska pro připravovanou novelizaci normy ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, kam by sdružený tramvajový a autobusový pás mohl být zařazen jako nový typ skladebního prvku místních komunikací.

 

BUS priority works! Příklady propagace preference VHD.

buspriorityworks Dnes v krátké zprávě přinášíme dobré příklady propagace a komunikace preferenčních opatření směrem k veřejnosti.

Brožura Urban Transport Group a Transport for London “BUS priority works” propagující preferenci autobusů VHD jako takovou je k dispozici zde: Brožura Urban Transport Group. Dalším příkladem, rovněž z Anglie je propagace Great Manchester Priority Package, a to jak webovou prezentací, tak brožurou Greater Manchester bus priority package – putting you in the picture.

Povedeným příkladem z českého prostředí je jednoznačně propagace koridoru MHD v Českých Budějovicích na www.koridorMHD.cz.

PREFOS na konferencích

PREFOS na konferencích

Projekt PREFOS před letními prázdninami prezentoval svoji činnost na několika konferencích. Vojtěch Novotný, Tomáš Javořík a Dagmar Kočárková navštívili XVII. dopravně-inženýrské dny v Mikulově s příspěvkem “Vybrané aspekty provozu BUS v profilu tramvajové tratě“, který představili dílčí závěry z grantového výstupu Provozování autobusů a trolejbusů VHD na tramvajovém tělese.

Ivo Novotný představil na konferecni TRINfra 2016 – Trendy a inovace v dopravním stavitelství, pořádné ČVUT v Praze Fakultou stavební článek autorů Ivo Novotný, Vojtěch Novotný Read more

Pohled do Jihlavy: preference na SZZ i BUSpruhy!

Informativní článek Karla Trojana zaměřený na veřejnou dopravu ve statutární městě Jihlava, krajském městě Kraje Vysočina, představuje realizovaná preferenční opatření, zejména realizace preference na SSZ v roce 2014 a pilotního projektu vyhrazených jízdních pruhů v roce 2015, a jejich dopady na rychlost a spolehlivost provozu veřejné dopravy. Realizovaná preferenční opatření a související zvýšení cestovní rychlosti spojů dala podnět pro kompexní změnu jízdních řádů za účelem dalšího zatraktivnění systému veřejné dopravy.
Read more

Vybrané aspekty provozu BUS v profilu tramvajové tratě

Vybrané aspekty provozu BUS v profilu tramvajové tratě

Příspěvek pojednává zejména o základních aspektech provozování autobusů VHD, potažmo trolejbusů, na tramvajových tratích včetně možností řešení jejich nájezdu na společné těleso a sjezdů z něj. Společný provoz kolejové i nekolejové městské hromadné dopravy v profilu tramvajové tratě je v několika městech České republiky již prakticky uplatňován především jako prostorové preferenční opatření, toto opatření avšak může rovněž celkově zvýšit atraktivitu a účelnost městské hromadné dopravy, například budováním společných zastávek autobusů a tramvají. Článek představuje vybrané části z výstupu grantového projektu PREFOS.

Read more

Projekt PREFOS představuje závěry k problematice provozu BUS na tramvajovém tělese!

Slyšeli jste také, že provoz autobusů a trolejbusů po tramvajovém tělese není v zásadě možný? Že pro komplikované a svazující podmínky technických norem jsou úpravy pro provoz nekolejové VHD po tramvajovém tělese velmi složité, a tak je lepší takovou organizaci provozu nenavrhovat. Věřte, že to NENÍ PRAVDA. … “

Projekt PREFOS zveřejňuje jeden ze svých stěžejních výstupů za rok 2015 – dokument “Provozování autobusů a trolejbusů VHD na tramvajovém tělese”.
Read more

ČVUT: Katalog preferenčních opatření pro VHD

ČVUT: Katalog preferenčních opatření pro VHD

Základní přehled jednotlivých typů preferenčních opatření pro tramvajovou i autobusovou/trolejbusovou dopravu nabízí další z výstupů projektu PREFOS “Katalog preferenčních opatření pro veřejnou hromadnou dopravu”. U každého opatření jsou vždy uvedeny základní informaci, použití i základní parametry či dopravní režim. Katalog má sloužit především k propagaci preference veřejné dopravy či jako praktická pomůcka zejména pro státní správu, iniciátory preferenčních opatření či projektanty místních komunikací. Read more