ROPID vydal propagační materiál k preferenci VHD

PID_dl-skládačkaPropagační materiál vysvětlující důvody preference VHD a znázorňující příklady preferenčních opatření vydala organizace ROPID v návaznosti na koncepční dokument preference VHD v Praze v letech 2016-2020. Propagační “DL skládačka”, při jejímž vzniku byly využity i podklady projektu PREFOS, je k dispozici ke stažení z webu PID.

Další informace o preferenci veřejné dopravy v Praze a ve Středočeském kraji lze nalézt na www.pid.cz/o-systemu/preference/

 

ROPID: Nový úsek BUSpruhu na Strakonické zkrátí jízdní dobu o dalších 5 minut!

160919_08-24-38_web

Nový úsek vyhrazeného jízdního pruhu v síti Pražské integrované dopravy je od pondělí 19.9.2016 v provozu v ul. Strakonická v Praze. Důležitá dopravní tepna z jihu dlouhodobě trpí dopravními kongescemi v ranní dopravní špičce, přičemž situace se ještě zhoršila po otevření tunelového komplexu Blanka, kdy autobusové spoje PID nabírali v úseku mezi Lahovickým mostem a Smíchovem i více než půlhodinové zpoždění. “BUS pruh” mezi Lahovicemi a zastávkou Dostihová o délce 1 km, který zkrátí reálnou jízdní dobu o cca 5 minut, je další etapou zřízení vyhrazené jízdní dráhy v celé délce ul. Strakonická mezi Lahovickým a Barrandovským mostem. První část byla realizace BUS pruhu před Barrandovským mostem. Další úseky, které si však vyžádají fyzické rozšíření komunikace a tedy poměrně složité a dlouhé projednávání, se připravují.