Curych: nový most, preference a přestupní bod s S-bahn

Ve Švýcarském Curychu připravují otevření nové tramvajové tratě přes Hardbrücke – jedná se o relativně krátkou propojku, ale důležitou (obdobně jako například budoucí Dvorecký most v Praze). Kromě řešení preference veřejné dopravě (přímo na mostě sdružený vyhrazený jízdní pás pro TRAM a BUS) a přestupního bodu mezi železniční a tramvajovou/autobusovou dopravou s krátkou přestupní vazbou je především zajímavé kolejové “S” přes všechny jízdní pruhy komunikace při sjezdu tramvaje z mostu. Dle údajů z roku 2016 po komunikaci denně projede 56 – 60 tisíc vozidel. Další informace o stavbě na webu města Curych.

Praha si schválila koncepci preference na roky 2016-2020!

Praha si schválila koncepci preference na roky 2016-2020!

Praha má ucelenou koncepci pro oblast preference VHD a projekt PREFOS byl u toho! Dokument “Projekt preference – celoměstský projekt preference městské hromadné dopravy v Praze v letech 2016-2020″ neobsahuje pouze obecné proklamace o potřebnosti preferenčních opatření. Na základě analýzy současného stavu jsou v dokumentu definovány konkrétní problémové lokality z hlediska provozu povrchové veřejné dopravy, které je třeba řešit, a zároveň obsahuje i dopravně-inženýrské zásady realizace preferenčních opatření. Read more

Ringstrasse – a world class street s veřejnou dopravou

Ringstrasse – a world class street s veřejnou dopravou

Město Vídeň uvažuje o revitalizaci a zklidnění Ringstraße s heslem Ringstraße – a world class street. Vize městské ulice světové úrovně představili GEHL Architects (k dispozici zde) a Barcelona Regional (k dispozici zde). Obě vize představují “a world class street” jako městský bulvár jako příjemné veřejné prostranství se skvělou dostupností veřejnou dopravou. I toto je preference veřejné dopravy!

Finální verze metodiky bude představena v Mikulově

Finální verze metodiky bude představena v Mikulově

První představení finální verze metodiky preference BUS s názvem “Zásady pro navrhování a zřizování preference autobusů a trolejbusů VHD”, která vznikla ve spolupráci ČVUT v Praze Fakulty dopravní, projektu PREFOS a Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy, širší odborné veřejnosti proběhne v rámci odborného semináře XVIII. dopravně-inženýrské dny v termínu 24.-25.5.2017. Příspěvek k metodice je na zařazen hned na úvod druhého dne semináře.

Skryté řešení bezpečnosti dopravy: Veřejná doprava!

APTA01_web

Odborná studie Americké asociace veřejné dopravy (APTA) s názvem “The Hidden Traffic Safety Solution: Public Transportation” otevírá otázku, zda jedním z efektivních kroků k nastolení pozitivního trendu ukazatelů nehodovosti na silnicích není právě podpora veřejné dopravy. Cestování veřejnou dopravou je totiž mnohonásobně bezpečnější, než cestování osobním automobilem.

Kompletní text odborné studie je k dispozici zde.

ROPID: “Šlajsna” na Türkově zrychluje BUSy až o 4 minuty

ROPID: “Šlajsna” na Türkově zrychluje BUSy až o 4 minuty

“Šlajsna” zrychluje spoje linky 125 při nájezdu z ul. Türkova na ul. 5.května v odbobích silného provozu až o 4 minuty. Autobusové spoje kolonu vozidel objíždění řadicím pruhem pro odbočení vlevo a díky krátkému úseku jízdního pruhu v nájezdové rampě s dopravním režimem “zákaz vjezdu mimo BUS MHD” se autobusy do kolony zařadí až těsně před připojovacím pruhem na ul. 5. května.

Read more