ROPID vydal propagační materiál k preferenci VHD

PID_dl-skládačkaPropagační materiál vysvětlující důvody preference VHD a znázorňující příklady preferenčních opatření vydala organizace ROPID v návaznosti na koncepční dokument preference VHD v Praze v letech 2016-2020. Propagační “DL skládačka”, při jejímž vzniku byly využity i podklady projektu PREFOS, je k dispozici ke stažení z webu PID.

Další informace o preferenci veřejné dopravy v Praze a ve Středočeském kraji lze nalézt na www.pid.cz/o-systemu/preference/

 

BUS priority works! Příklady propagace preference VHD.

buspriorityworks Dnes v krátké zprávě přinášíme dobré příklady propagace a komunikace preferenčních opatření směrem k veřejnosti.

Brožura Urban Transport Group a Transport for London “BUS priority works” propagující preferenci autobusů VHD jako takovou je k dispozici zde: Brožura Urban Transport Group. Dalším příkladem, rovněž z Anglie je propagace Great Manchester Priority Package, a to jak webovou prezentací, tak brožurou Greater Manchester bus priority package – putting you in the picture.

Povedeným příkladem z českého prostředí je jednoznačně propagace koridoru MHD v Českých Budějovicích na www.koridorMHD.cz.