Metodika po zapracování závěrů Workshopu zveřejněna!

Metodika po zapracování závěrů Workshopu zveřejněna!

Projekt PREFOS, ve spolupráci s Regionálním organizátorem Pražské integrované dopravy, zveřejnil v sekci “Metodika” nejaktuálnější verzi metodiky “Zásady navrhování a zřizování preferenčních opatření pro autobusy a trolejbusy VHD”, po zapracování závěrů Workshopu a drobných závěrečných připomínek od odborných partnerů.

Metodika postupně vzniká od roku 2013, odborná diskuse započatá bilaterálními konzultacemi se zástupci dopravních podniků, správců komunikací i státní správy vyvrcholila projednáním metodiky na Workshopu v dubnu tohoto roku. V současné době se metodika připravuje k certifikačnímu procesu na Ministerstvu dopravy ČR.

Metodika v této podobě je zároveň výstupem projektu PREFOS fungujícího v rámci ČVUT v Praze Fakulty dopravní, Ústavu dopravních systémů.

Aktuální témata preference BUS a workshop projektu PREFOS

Aktuální témata preference BUS a workshop projektu PREFOS

ČVUT v Praze a Regionální organizátor Pražské integrované dopravy společně v rámci projektu PREFOS připravují metodiku preference autobusů a trolejbusů veřejné dopravy. Vyvrcholení projednávání metodiky proběhlo na Workshopu k metodice preference BUS, kde byla na širším plénu projednána problematická témata vzešlá z předchozích bilaterálních jednání. Tento článek čtenáře seznámí s aktuálními tématy preference BUS a stručně představí závěry odborné diskuse, která byla na workshopu vedena.

Read more

Výstupy Workshopu v Silničním obzoru 9/2016

Výstupy Workshopu v Silničním obzoru 9/2016

Souhrn závěrů Workshopu k metodice preference BUS, který proběhl v dubnu tohoto roku ve spolupráci projektu PREFOS, ČVUT v Praze Fakulty dopravní a Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy, publikuje i aktuální číslo časopisu Silniční obzor. Číslo 9/2016 bylo navíc distribuováno na Silniční konference v Hradci Králové, její účastníci se tedy se závěry workshopu mohli prostřednictvím článku seznámit. Kompletní souhrn výstupů je pak k dispozici v sekci Workshop.

Vyhláška č. 294/2015 Sb. pouští do vyhrazených jízdních pruhů všechny autobusy!

V souvislosti s novelizací Zákona č. 361/2000 Sb. je od 1.1.2016 v platnosti nová Vyhláška č. 294/2015 Sb., provádějící pravidla silničního provozu zejména s ohledem na dopravní značení (která nahradila původní Vyhlášku č. 30/2001 Sb.). Kromě jiných novinek (například zde) přináší tato nová vyhláška změnu v dopravním režimu vyhrazených jízdních pruhů – nově již vyhláška nestanovuje “vyhrazený jízdní pruh pro autobusy městské hromadné dopravy osob”, ale “vyhrazený jízdní pruh pro autobusy, vozidla linkové osobní dopravy a trolejbusy”. To znamená, že dle nové legislativy mohou vyhrazený jízdní pruh využít nejen autobusy/trolejbusy MHD, ale všechny autobusy vč. dálkových linek, zájezdových autobusů, smluvních přeprav, apod.

Read more

PREFOS a ROPID uspořádají workshop k preferenci BUS

PREFOS a ROPID uspořádají workshop k preferenci BUS

Jako finální fázi projednávání vznikající metodiky preference BUS, kterou společně připravují Regionální organizátor Pražské integrované dopravy (ROPID) a ČVUT v Praze Fakulta dopravní (ČVUT FD), projekt PREFOS se uskuteční v prostorách ČVUT FD vyzvané pracovní setkání – workshop, na kterém budou diskutovány jednotlivé problematické okruhy. Na základě výsledků workshopu bude metodika finálně upravena a postoupena dále do schvalovacího procesu.

Všechny potřené informace najdete v sekci “WORKSHOP” na těchto stránkách.