Základní předpoklady provozu tramvají a autobusů na společném pásu v Dopravním inženýrství 01/2016

1472548778

Výstupy z projektu PREFOS najdete mimojiné i v aktuálním čísle časopisu Dopravní inženýrství. Článek Vojtěcha Novotného, Tomáše Javoříka a Dagmar Kočárkové s názvem “Základní předpoklady provozu tramvají a autobusů na společném pásu” shrnuje dosavadní poznatky při řešení této problematiky a připravuje příslušná východiska pro připravovanou novelizaci normy ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací, kam by sdružený tramvajový a autobusový pás mohl být zařazen jako nový typ skladebního prvku místních komunikací.

 

PREFOS na konferencích

PREFOS na konferencích

Projekt PREFOS před letními prázdninami prezentoval svoji činnost na několika konferencích. Vojtěch Novotný, Tomáš Javořík a Dagmar Kočárková navštívili XVII. dopravně-inženýrské dny v Mikulově s příspěvkem “Vybrané aspekty provozu BUS v profilu tramvajové tratě“, který představili dílčí závěry z grantového výstupu Provozování autobusů a trolejbusů VHD na tramvajovém tělese.

Ivo Novotný představil na konferecni TRINfra 2016 – Trendy a inovace v dopravním stavitelství, pořádné ČVUT v Praze Fakultou stavební článek autorů Ivo Novotný, Vojtěch Novotný Read more

Vyhláška č. 294/2015 Sb. pouští do vyhrazených jízdních pruhů všechny autobusy!

V souvislosti s novelizací Zákona č. 361/2000 Sb. je od 1.1.2016 v platnosti nová Vyhláška č. 294/2015 Sb., provádějící pravidla silničního provozu zejména s ohledem na dopravní značení (která nahradila původní Vyhlášku č. 30/2001 Sb.). Kromě jiných novinek (například zde) přináší tato nová vyhláška změnu v dopravním režimu vyhrazených jízdních pruhů – nově již vyhláška nestanovuje “vyhrazený jízdní pruh pro autobusy městské hromadné dopravy osob”, ale “vyhrazený jízdní pruh pro autobusy, vozidla linkové osobní dopravy a trolejbusy”. To znamená, že dle nové legislativy mohou vyhrazený jízdní pruh využít nejen autobusy/trolejbusy MHD, ale všechny autobusy vč. dálkových linek, zájezdových autobusů, smluvních přeprav, apod.

Read more

Vybrané aspekty provozu BUS v profilu tramvajové tratě

Vybrané aspekty provozu BUS v profilu tramvajové tratě

Příspěvek pojednává zejména o základních aspektech provozování autobusů VHD, potažmo trolejbusů, na tramvajových tratích včetně možností řešení jejich nájezdu na společné těleso a sjezdů z něj. Společný provoz kolejové i nekolejové městské hromadné dopravy v profilu tramvajové tratě je v několika městech České republiky již prakticky uplatňován především jako prostorové preferenční opatření, toto opatření avšak může rovněž celkově zvýšit atraktivitu a účelnost městské hromadné dopravy, například budováním společných zastávek autobusů a tramvají. Článek představuje vybrané části z výstupu grantového projektu PREFOS.

Read more

Fotograficky budeme přinášet příklady řešení preference BUS z Česka i zahraničí!

Často je nejzajímavější praxe, a proto jsme se rozhodli Vám postupně, krátce – vždy pomocí několika fotografií, představovat praktické příklady řešení preference veřejné dopravy, které jsme nalezli v českých i zahraničních městech. Příklady budou postupně přibývat a všechny najdete pod tématem FOTO příklady. Doufáme, že “FOTO příklady” přinesou zdroj inspirace nebo pomohou argumentaci na klasické “To nikde není. To nejde!”.

PREFOS a ROPID uspořádají workshop k preferenci BUS

PREFOS a ROPID uspořádají workshop k preferenci BUS

Jako finální fázi projednávání vznikající metodiky preference BUS, kterou společně připravují Regionální organizátor Pražské integrované dopravy (ROPID) a ČVUT v Praze Fakulta dopravní (ČVUT FD), projekt PREFOS se uskuteční v prostorách ČVUT FD vyzvané pracovní setkání – workshop, na kterém budou diskutovány jednotlivé problematické okruhy. Na základě výsledků workshopu bude metodika finálně upravena a postoupena dále do schvalovacího procesu.

Všechny potřené informace najdete v sekci “WORKSHOP” na těchto stránkách.