Plzeň: “Přístavba” BUSpruhu na Karlovarské třídě

V Plzni na Karlovarské třídě dokončili těsně před koncem roku 2017 vyhrazený jízdní pruh pro autobusy formou stavebního rozšíření komunikace, který prokazatelně výrazně přispěl ke zvýšení cestovní rychlosti a spolehlivosti provozu spojů veřejné dopravy v tomto úseku. O tomto v ČR dosud ne obvyklému počinu i diskusích kolem dopravního režimu BUSpruhu píše Jiří Pelant z Plzeňských městských dopravních podniků, a.s.

Read more

PREFOS: Metoda hodnocení infrastruktury VHD

Metoda hodnocení infrastrukturyV rámci projektu PREFOS, respektive grantového projektu SGS17/105/OHK2/1T/16, byla postupně vyvinuta metoda hodnocení infrastruktury pro povrchovou veřejnou dopravu. Metoda v kontextu problematiky preference VHD hodnotí “přívětivost” úseku infrastruktury pro provoz veřejné dopravy na základě vyhodnocení potenciálu zdržení vlivem tří aspektů jej ovlivňující – charakteristika dopravního proudu, řízení dopravního proudu a stavebně-dopravní uspořádání komunikace.

Kompletní výstup z projektu PREFOS je ke stažení zde: [PREFOS] Metoda hodnocení infrastruktury VHD.

Curych: nový most, preference a přestupní bod s S-bahn

Ve Švýcarském Curychu připravují otevření nové tramvajové tratě přes Hardbrücke – jedná se o relativně krátkou propojku, ale důležitou (obdobně jako například budoucí Dvorecký most v Praze). Kromě řešení preference veřejné dopravě (přímo na mostě sdružený vyhrazený jízdní pás pro TRAM a BUS) a přestupního bodu mezi železniční a tramvajovou/autobusovou dopravou s krátkou přestupní vazbou je především zajímavé kolejové “S” přes všechny jízdní pruhy komunikace při sjezdu tramvaje z mostu. Dle údajů z roku 2016 po komunikaci denně projede 56 – 60 tisíc vozidel. Další informace o stavbě na webu města Curych.

Standard přestupních bodů a zastávek povrchové dopravy PID

Standard přestupních bodů a zastávek povrchové dopravy PID

V moderních systémech veřejné dopravy již nelze za jediné parametry kvality považovat cestovní rychlost, úroveň vozového parku a provázanost spojů. Pro uživatele veřejné dopravy-zákazníky a jejich hodnocení dopravního systému jako celku je rozhodující již samotná cesta na zastávku, čekání na ní a samozřejmě kvalita přestupů. Řada měst a regionů ve světě proto již zakotvila své ideální představy o podobě zastávek a přestupních bodů ve vlastních standardech, běžné jsou pod pojmy “design manual” či “design guidelines”. V našich podmínkách dosud takový dokument nevznikl, a tak je Standard zastávek PID v tomto oboru první vlaštovkou. Příspěvek představuje základní principy ukotvené v dokumentu, jeho přínos a roli v systému Pražské integrované dopravy.

Read more

Metodika preference autobusů a trolejbusů VHD – finální verze po projednání

Metodika preference autobusů a trolejbusů VHD – finální verze po projednání

V oblasti preferenčních opatření pro autobusy a trolejbusy VHD se již delší dobu jednoznačně projevuje absence metodiky či technických podmínek pro jejich navrhování. Příspěvek představí finální verzi metodiky „Zásady navrhování a zřizování preference autobusů a trolejbusů VHD“ – stěžejní výstup projektu PREFOS, který byl zpracován ve spolupráci s Regionálním organizátorem Pražské integrované dopravy a který postupně vznikal v uplynulých třech letech a jeho projednávání vyvrcholilo na Workshopu k metodice preference BUS v dubnu 2016.

Read more

ROPID: “Šlajsna” na Türkově zrychluje BUSy až o 4 minuty

ROPID: “Šlajsna” na Türkově zrychluje BUSy až o 4 minuty

“Šlajsna” zrychluje spoje linky 125 při nájezdu z ul. Türkova na ul. 5.května v odbobích silného provozu až o 4 minuty. Autobusové spoje kolonu vozidel objíždění řadicím pruhem pro odbočení vlevo a díky krátkému úseku jízdního pruhu v nájezdové rampě s dopravním režimem “zákaz vjezdu mimo BUS MHD” se autobusy do kolony zařadí až těsně před připojovacím pruhem na ul. 5. května.

Read more

Preference VHD – potřebné změny zákona a vyhlášky

Preference VHD – potřebné změny zákona a vyhlášky

Příspěvek se zabývá ustanoveními Zákona č. 381/2001 Sb. a Vyhlášky č. 294/2015 Sb. ve vazbě na zkušenosti s praktickým řešením preferenčních opatření pro autobusy a trolejbusy VHD. V rámci projektu PREFOS vznikly v návaznosti na Workshop k metodice preference BUS návrhy na úpravu či zpřesnění příslušných právních norem. Tento příspěvek představuje nejzajímavější z nich.

Read more

FOTO příklady: sdružený TRAM+BUS pás, nájezd a sjezd BUS

00_aIMG_4866

[CZ] Praha, sdružený tramvajový a autobusový pás v ulici Vršovická – sdružená zastávka tvořící přestupní bod mezi tramvajemi a autobusy, nájezd BUS na tramvajový pás v křižovatce, sjezd BUS z tramvajového pásu se zajištěním systémové přednosti v jízdě, průchod sdruženého pásu křižovatkou řízenou SSZ, vhodný povrch sdruženého pásu (mapa)

Read more