Standard přestupních bodů a zastávek povrchové dopravy PID

Standard přestupních bodů a zastávek povrchové dopravy PID

V moderních systémech veřejné dopravy již nelze za jediné parametry kvality považovat cestovní rychlost, úroveň vozového parku a provázanost spojů. Pro uživatele veřejné dopravy-zákazníky a jejich hodnocení dopravního systému jako celku je rozhodující již samotná cesta na zastávku, čekání na ní a samozřejmě kvalita přestupů. Řada měst a regionů ve světě proto již zakotvila své ideální představy o podobě zastávek a přestupních bodů ve vlastních standardech, běžné jsou pod pojmy “design manual” či “design guidelines”. V našich podmínkách dosud takový dokument nevznikl, a tak je Standard zastávek PID v tomto oboru první vlaštovkou. Příspěvek představuje základní principy ukotvené v dokumentu, jeho přínos a roli v systému Pražské integrované dopravy.

Read more

Skryté řešení bezpečnosti dopravy: Veřejná doprava!

APTA01_web

Odborná studie Americké asociace veřejné dopravy (APTA) s názvem “The Hidden Traffic Safety Solution: Public Transportation” otevírá otázku, zda jedním z efektivních kroků k nastolení pozitivního trendu ukazatelů nehodovosti na silnicích není právě podpora veřejné dopravy. Cestování veřejnou dopravou je totiž mnohonásobně bezpečnější, než cestování osobním automobilem.

Kompletní text odborné studie je k dispozici zde.

Kdy “BUSpruhy” správně plní svoji funkci?

BUSlaneswarantedOdborná studie Todda Litmana z Victoria Transport Policy Institute s názvem “When Are Bus Lanes Warranted? Considering Economic Efficiency, Social Equity and Strategic Planning Goals” popisuje podmínky, za kterých jsou vyhrazené jízdní pruhy pro autobusy a další prostorová opatření pro veřejnou dopravu jsou ekonomicky efektivní a plní strategické cíle dopravní politiky.

Kompletní text odborné studie je k dispozici zde.

Studie je k dispozici rovněž v rámci nově vznikající sekce webu preferenceVHD.info s názvem “knihovna” – na této stránce postupně naleznete odkazy na důležité odborné články, studie či webové stránky týkající se moderní veřejné dopravy a její preference.

Vídeň: Projekty na “bezautová sídliště” napojená kvalitní veřejnou dopravou

“The pilot project “model car-free housing project“ is an alternative for residents willing to live without a car of their own. What makes the development so special is that, upon signing their rental agreements, tenants commit themselves to giving up their own car. So as a rule they will either walk, ride a bike or use public transport as a means of transportation, tough they may resort to a car from the “car sharing“ pool whenever the need for this mobility mode arises.”

https://smartcity.wien.gv.at/site/en/car-free-living/

 

Měřitelné přínosy jako výstup projektu PREFOS

Meritelne-prinosyProjekt PREFOS se v rámci své činnosti zabývá i možným vyčíslením přínosů preference veřejné dopravy. Výstup “Měřitelné přínosy preference veřejné hromadné dopravy” autorů Ondřeje Havleny a Martina Jacury představuje základní principy kvantifikace těchto přínosů.

Plné znění výstupu, jehož závěry byly rovněž prezentovány na konferenci Transport Problems 2016, Katowice, najdete buď v sekci výstupy a publikační činnost a nebo přímo zde: [PREFOS] Měřitelné přínosy preference veřejné hromadné dopravy.

Metodika po zapracování závěrů Workshopu zveřejněna!

Metodika po zapracování závěrů Workshopu zveřejněna!

Projekt PREFOS, ve spolupráci s Regionálním organizátorem Pražské integrované dopravy, zveřejnil v sekci “Metodika” nejaktuálnější verzi metodiky “Zásady navrhování a zřizování preferenčních opatření pro autobusy a trolejbusy VHD”, po zapracování závěrů Workshopu a drobných závěrečných připomínek od odborných partnerů.

Metodika postupně vzniká od roku 2013, odborná diskuse započatá bilaterálními konzultacemi se zástupci dopravních podniků, správců komunikací i státní správy vyvrcholila projednáním metodiky na Workshopu v dubnu tohoto roku. V současné době se metodika připravuje k certifikačnímu procesu na Ministerstvu dopravy ČR.

Metodika v této podobě je zároveň výstupem projektu PREFOS fungujícího v rámci ČVUT v Praze Fakulty dopravní, Ústavu dopravních systémů.

Aktuální témata preference BUS a workshop projektu PREFOS

Aktuální témata preference BUS a workshop projektu PREFOS

ČVUT v Praze a Regionální organizátor Pražské integrované dopravy společně v rámci projektu PREFOS připravují metodiku preference autobusů a trolejbusů veřejné dopravy. Vyvrcholení projednávání metodiky proběhlo na Workshopu k metodice preference BUS, kde byla na širším plénu projednána problematická témata vzešlá z předchozích bilaterálních jednání. Tento článek čtenáře seznámí s aktuálními tématy preference BUS a stručně představí závěry odborné diskuse, která byla na workshopu vedena.

Read more

BUS priority works! Příklady propagace preference VHD.

buspriorityworks Dnes v krátké zprávě přinášíme dobré příklady propagace a komunikace preferenčních opatření směrem k veřejnosti.

Brožura Urban Transport Group a Transport for London “BUS priority works” propagující preferenci autobusů VHD jako takovou je k dispozici zde: Brožura Urban Transport Group. Dalším příkladem, rovněž z Anglie je propagace Great Manchester Priority Package, a to jak webovou prezentací, tak brožurou Greater Manchester bus priority package – putting you in the picture.

Povedeným příkladem z českého prostředí je jednoznačně propagace koridoru MHD v Českých Budějovicích na www.koridorMHD.cz.