WORKSHOP k metodice preference BUS

k metodice preference BUS (středa 20.4.2016)

Ve středu 20.4.2016 se v prostorách ČVUT v Praze Fakulty dopravní uskutečnil “Workshop k metodice preference BUS” pořádaný projektem PREFOS ve spolupráci s Regionálním organizátorem Pražské integrované dopravy. Cílem workshopu bylo projednání připravované metodiky preferenčních opatření pro autobusy a trolejbusy veřejné dopravy, respektive diskuse nad souvisejícími tématy v rámci fóra složeného ze zástupců organizátora IDS, dopravních podniků, správce komunikací, Policie ČR i Ministerstva dopravy.

aIMG_1885aIMG_1841 aIMG_1861aIMG_1893

Účastníci workshopu:

pplk. JUDr. Sabina Burdová /Policie ČR/, JUDr. Ladislav Decarli /Ministerstvo dopravy ČR/, Ing. Radek Filip /Dopravní podnik města České Budějovice, a.s./, Jan Hakl /Správa veřejného statku města Plzně/, Ing. Pavla Holečková /Brněnské komunikace, a.s./, Ing. Jiří Kohout, Ph.D., MBA. /Plzeňské městské dopravní podniky, a.s./, Ing. Lukáš Konkolský /Brněnské komunikace, a.s./, Ing. Jiří Pelant /Plzeňské městské dopravní podniky, a.s./, Ing. Antonín Seidl /D.I.A.S./, Ing. Josef Veselý /Dopravní podnik města Brna, a.s./ a Ing. Jiří Vodrážka /Dopravní podnik hl. m. Prahy, a.s./.

Tématické okruhy
Následující tabulka obsahuje přehled projednávaných tématických okruhů, včetně úvodních prezentací ke každému tématu).

téma #1 Základní východiska pro řešení preference autobusů a trolejbusů VHD

Základní východiska pro řešení preference VHD na místních komunikacích jsou jasná – preference udržitelného módu městské mobility či zvýšení kvality veřejné dopravy pro cestujícího. V tomto kontextu podporuje veřejnou dopravu i řada strategických dokumentů i technických norem. Základem je vždy systémové a důsledné řešení preference VHD při zachování jednoznačnosti a srozumitelnosti dopravního režimu i pro ostatní účastníky silničního provozu.

PREFOS Workshop – téma #1

téma #2 Časové omezení platnosti vyhrazeného jízdního pruhu a problematika přechodů pro chodce

Časové omezení platnosti vyhrazeného jízdního pruhu (VJP) pouze na období dopravních špiček s oblibou aplikují některé města. Velkou otázkou je účelnost tohoto opatření například nejen v kontextu „návratových neděleních špiček“, ale i z hlediska jednoznačnosti dopravního režimu či související problematiky neřízených přechodů pro chodce přes vyhrazené a ostatní jízdní pruhy.

PREFOS Workshop – téma #2

téma #3 Provoz dalších vozidel ve vyhrazených jízdních pruzích pro autobusy

Ve vyhrazených jízdních pruzích (VJP) pro autobusy je tendence povolovat i provoz dalších vozidel, ať už se jedná o jízdní kola, vozidla taxi, či vozidla IZS i v případě jízdy „bez majáku“. Rovněž nová Vyhláška č. 254/2016 Sb. navíc povoluje vjezd do vyhrazeného jízdního pruhu nejen autobusům městské hromadné dopravy (jak bylo uvedeno v původní Vyhlášce č. 30/2001 Sb.), ale všem autobusům, což je diskutabilní například v případě řízení provozu ve VJP pomocí signálů pro tramvaje.

PREFOS Workshop – téma #3

téma #4 Vyznačování ukončení vyhrazeného jízdního pruhu v souvislosti s místem snížení počtu jízdních pruhů

V případě ukončení VJP v souvislosti s místem snížení počtu jízdních pruhů se vede objektivní diskuze, jak tato místa vyznačovat. Použití pouze dopravní značky IP20b neinformuje řidiče o zúžení komunikace, ukončení dopravní značkou IP18b není fakticky správné. Je zde jistá analogie k situaci nájezdu vozidel na tramvajové těleso a následná jízda po něm. Otázkou je i vhodné stavební uspořádání, aby nedocházelo k předčasnému řazení vozidel do VJP a k související zkracování efektivní délky VJP.

PREFOS Workshop – téma #4

téma #5 Vyhrazený řadicí pruh, výlučný směr v řadicím pruhu

Problematika prvků prostorové preference autobusů/trolejbusů VHD v křižovatce není mnohdy řešena nebo je řešena nevhodně, proto je třeba věnovat se definici a srozumitelnému způsobu vyznačování vyhrazeného řadicího pruhu i výlučného směru v řadicím pruhu, tedy pruhu, který definovaná vozidla mohou využít pro jízdu jiným směrem, než ostatní vozidla. (IP19, portály, vodorovné značení?)

PREFOS Workshop – téma #5

téma #6 Možnosti zvýraznění vyhrazeného jízdního pruhu vodorovným značením

V praxi se často ukazuje potřeba zvýraznění vyhrazené jízdní dráhy pro autobusy/trolejbusy VHD jednak za účelem psychologické eliminace nedodržování VJP a jednak – a to především – pro vyznačování vyhrazené jízdní dráhy v prostoru křižovatky, zejména při složitějších dopravních situacích.

PREFOS Workshop – téma #6

téma #7 Prostorové parametry provozu autobusů/trolejbusů VHD po tramvajovém tělese

Normové ustanovení zakazující provoz BUS po tramvajovém tělese při osové vzdálenosti tramvajových kolejí menší než 3,50 nemá příliš logiku (rozhodující parametr není osová vzdálenost, ale šířka tramvajového pásu) navíc praxe ukazuje, že v zájmu preference veřejné dopravy je možný provoz BUS i na tramvajových tělesech a sdružených zastávkách i při menší osové vzdálenosti.

PREFOS Workshop – téma #7

další informace naleznete na Provoz BUS po tramvajovém tělese

téma #8 Sjezd autobusů/trolejbusů VHD z tramvajového tělesa

Nájezd autobusu/trolejbusu na tramvajové těleso a především jeho sjezd z něj jsou „manévry“, které je třeba jednoznačně a srozumitelně vyznačovat zejména ostatním účastníkům silničního provozu. Problematiku lze rozdělit na sjezd autobusů/trolejbusů VHD z tramvajového tělesa v mezikřižovatkovém úseku a na sjezdy v oblasti křižovatky (které budou předmětem následujícího tématu).

PREFOS Workshop – téma #8

téma #9 Vybraná vzorová řešení kombinace preference BUS na SSZ a prvků prostorové preference

Řešení preference VHD při průjezdu křižovatkou často vyžaduje kombinaci preferenci na SSZ a prvků prostorové preference (vyhrazený jízdní/řadicí pruh), včetně situací sjíždění autobusů/trolejbusů z tramvajového tělesa v oblasti křižovatky.

PREFOS Workshop – téma #9

Závěrečná zpráva
V průběhu projednání a diskusí k jednotlivým tématům byla vytvářena závěrečná zpráva, který byla následně na závěr workshopu jeho účastníky schválena. Závěrečná zpráva je k dispozici ke stažení zde:

PREFOS Workshop – Závěrečná zpráva

Organizátoři workshopu
Ing. Vojtěch Novotný, Tomáš Prousek, Ing. Martin Jacura, Ph.D., Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D., Ing. Tomáš Javořík, Čeněk Maléř a Lukáš Kubálek ve spolupráci s týmem projektu PREFOS

cvutpid-logologo-prefos

ČVUT v Praze Fakulta dopravní
Ústav dopravních systémů
Horská 3, Praha 2

Regionální organizátor Pražské integrované dopravy (ROPID)
Rytířská 10, Praha 1

Projekt je organizován ve spolupráci s projektem “PREFOS” (SGS15/170/OHK2/2T/16).