Finální verze metodiky bude představena v Mikulově

Finální verze metodiky bude představena v Mikulově

První představení finální verze metodiky preference BUS s názvem “Zásady pro navrhování a zřizování preference autobusů a trolejbusů VHD”, která vznikla ve spolupráci ČVUT v Praze Fakulty dopravní, projektu PREFOS a Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy, širší odborné veřejnosti proběhne v rámci odborného semináře XVIII. dopravně-inženýrské dny v termínu 24.-25.5.2017. Příspěvek k metodice je na zařazen hned na úvod druhého dne semináře.

Skryté řešení bezpečnosti dopravy: Veřejná doprava!

APTA01_web

Odborná studie Americké asociace veřejné dopravy (APTA) s názvem “The Hidden Traffic Safety Solution: Public Transportation” otevírá otázku, zda jedním z efektivních kroků k nastolení pozitivního trendu ukazatelů nehodovosti na silnicích není právě podpora veřejné dopravy. Cestování veřejnou dopravou je totiž mnohonásobně bezpečnější, než cestování osobním automobilem.

Kompletní text odborné studie je k dispozici zde.

Kdy “BUSpruhy” správně plní svoji funkci?

BUSlaneswarantedOdborná studie Todda Litmana z Victoria Transport Policy Institute s názvem “When Are Bus Lanes Warranted? Considering Economic Efficiency, Social Equity and Strategic Planning Goals” popisuje podmínky, za kterých jsou vyhrazené jízdní pruhy pro autobusy a další prostorová opatření pro veřejnou dopravu jsou ekonomicky efektivní a plní strategické cíle dopravní politiky.

Kompletní text odborné studie je k dispozici zde.

Studie je k dispozici rovněž v rámci nově vznikající sekce webu preferenceVHD.info s názvem “knihovna” – na této stránce postupně naleznete odkazy na důležité odborné články, studie či webové stránky týkající se moderní veřejné dopravy a její preference.

ROPID: “Šlajsna” na Türkově zrychluje BUSy až o 4 minuty

ROPID: “Šlajsna” na Türkově zrychluje BUSy až o 4 minuty

“Šlajsna” zrychluje spoje linky 125 při nájezdu z ul. Türkova na ul. 5.května v odbobích silného provozu až o 4 minuty. Autobusové spoje kolonu vozidel objíždění řadicím pruhem pro odbočení vlevo a díky krátkému úseku jízdního pruhu v nájezdové rampě s dopravním režimem “zákaz vjezdu mimo BUS MHD” se autobusy do kolony zařadí až těsně před připojovacím pruhem na ul. 5. května.

Read more

Vídeň: Projekty na “bezautová sídliště” napojená kvalitní veřejnou dopravou

“The pilot project “model car-free housing project“ is an alternative for residents willing to live without a car of their own. What makes the development so special is that, upon signing their rental agreements, tenants commit themselves to giving up their own car. So as a rule they will either walk, ride a bike or use public transport as a means of transportation, tough they may resort to a car from the “car sharing“ pool whenever the need for this mobility mode arises.”

https://smartcity.wien.gv.at/site/en/car-free-living/

 

Preference VHD – potřebné změny zákona a vyhlášky

Preference VHD – potřebné změny zákona a vyhlášky

Příspěvek se zabývá ustanoveními Zákona č. 381/2001 Sb. a Vyhlášky č. 294/2015 Sb. ve vazbě na zkušenosti s praktickým řešením preferenčních opatření pro autobusy a trolejbusy VHD. V rámci projektu PREFOS vznikly v návaznosti na Workshop k metodice preference BUS návrhy na úpravu či zpřesnění příslušných právních norem. Tento příspěvek představuje nejzajímavější z nich.

Read more

FOTO příklady: sdružený TRAM+BUS pás, nájezd a sjezd BUS

00_aIMG_4866

[CZ] Praha, sdružený tramvajový a autobusový pás v ulici Vršovická – sdružená zastávka tvořící přestupní bod mezi tramvajemi a autobusy, nájezd BUS na tramvajový pás v křižovatce, sjezd BUS z tramvajového pásu se zajištěním systémové přednosti v jízdě, průchod sdruženého pásu křižovatkou řízenou SSZ, vhodný povrch sdruženého pásu (mapa)

Read more