Preferenční osy veřejné dopravy

preferencni-osyDalším z výstupů projektu PREFOS je v rámci lednové “výsledkové sezony” je dokument definující pojem “preferenční osa veřejné dopravy” a stanovující obecné zásady jejich realizace. Tématem preferenčních os, tedy souvislých linií/tahů v komunikační sítě, kde jsou souvisle a komplexně realizována preferenční opatření, se projek PREFOS zabývá již déle a zmínky o nich prostupují všemi výstupy projektu. Plné znění výstupu najdete buď v sekci výstupy a publikační činnost a nebo přímo zde: [PREFOS] Preferenční osy veřejné dopravy

Měřitelné přínosy jako výstup projektu PREFOS

Meritelne-prinosyProjekt PREFOS se v rámci své činnosti zabývá i možným vyčíslením přínosů preference veřejné dopravy. Výstup “Měřitelné přínosy preference veřejné hromadné dopravy” autorů Ondřeje Havleny a Martina Jacury představuje základní principy kvantifikace těchto přínosů.

Plné znění výstupu, jehož závěry byly rovněž prezentovány na konferenci Transport Problems 2016, Katowice, najdete buď v sekci výstupy a publikační činnost a nebo přímo zde: [PREFOS] Měřitelné přínosy preference veřejné hromadné dopravy.

Dopravní režim “BUS pruhu” v ČR a vybraných zemích EU

Dopravni-rezim-VJP-v-CR-a-EUProjekt PREFOS a Regionální organizátor Pražské integrované dopravy se společně podívali na dopravní režimy vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy ve vybraných zemích EU a porovnali je s dopravním režimem “BUS pruhu” v ČR dle Vyhlášky 294/2015 Sb. Výsledky analýzy jsou k dispozici jako jeden z letošních výstupů projektu PREFOS buď v sekci výstupy a publikační činnost a nebo přímo zde: [PREFOS] Statut VJP v ČR a v zahraničí

Metodika po zapracování závěrů Workshopu zveřejněna!

Metodika po zapracování závěrů Workshopu zveřejněna!

Projekt PREFOS, ve spolupráci s Regionálním organizátorem Pražské integrované dopravy, zveřejnil v sekci “Metodika” nejaktuálnější verzi metodiky “Zásady navrhování a zřizování preferenčních opatření pro autobusy a trolejbusy VHD”, po zapracování závěrů Workshopu a drobných závěrečných připomínek od odborných partnerů.

Metodika postupně vzniká od roku 2013, odborná diskuse započatá bilaterálními konzultacemi se zástupci dopravních podniků, správců komunikací i státní správy vyvrcholila projednáním metodiky na Workshopu v dubnu tohoto roku. V současné době se metodika připravuje k certifikačnímu procesu na Ministerstvu dopravy ČR.

Metodika v této podobě je zároveň výstupem projektu PREFOS fungujícího v rámci ČVUT v Praze Fakulty dopravní, Ústavu dopravních systémů.

Aktuální témata preference BUS a workshop projektu PREFOS

Aktuální témata preference BUS a workshop projektu PREFOS

ČVUT v Praze a Regionální organizátor Pražské integrované dopravy společně v rámci projektu PREFOS připravují metodiku preference autobusů a trolejbusů veřejné dopravy. Vyvrcholení projednávání metodiky proběhlo na Workshopu k metodice preference BUS, kde byla na širším plénu projednána problematická témata vzešlá z předchozích bilaterálních jednání. Tento článek čtenáře seznámí s aktuálními tématy preference BUS a stručně představí závěry odborné diskuse, která byla na workshopu vedena.

Read more