projekt PREFOS

logo_prefos_new-finalProjekt PREFOS zastřešuje aktivity Ústavu dopravních systémů, odborného pracoviště ČVUT v Praze Fakulty dopravní pro oblast veřejné dopravy, v oblasti preference veřejné dopravy. Soustřeďuje a publikuje know-how z hlediska projektování, veřejné správy i legislativy a snaží se přinést nový pohled na tuto problematiku v kontextu atraktivity veřejné dopravy, udržitelné mobility, podoby veřejného prostoru či ekonomické efektivity.

Projekt PREFOS vznikl v roce 2014 v rámci grantového projetku SGS15/170/OHK2/2T/16. V současné době je v rámci něj řešen grantový projekt SGS17/105/OHK2/1T/16. V rámci projektu je provozován web www.preferenceVHD.info.

Projekt PREFOS
ČVUT v Praze Fakulta dopravní
Ústav dopravních systémů

Ing. Vojtěch Novotný
odpovědný řešitel projektu PREFOS
novotvo4@fd.cvut.cz

Výstupy a publikační činnost projektu naleznete zde.

Leave a Reply