o webu

preferenceVHD.info je odborným portálem zabývající se problematikou preference a obecně infrastruktury veřejné hromadné dopravy.

Web vznikl a je provozován v rámci projektu PREFOS realizovaného na ČVUT v Praze Fakultě dopravní, Ústavu dopravních systémů. Jeho cílem je nejen publikování výsledků projektu, ale i celková osvěta projektantů, státní správy a samosprávy zpřístupňováním informací týkajících se preferenčních opatření pro veřejnou dopravu a obecně veřejné dopravy, a to v širším kontextu nejen po stránce dopravní, ale i urbanistické, sociální, ekonomické a ekologické.

logo_prefos_new-final

Za odborný obsah webu odpovídá ČVUT v Praze Fakulta dopravní, Ústav dopravních systémů.

Ing. Martin Jacura, Ph.D. | zástupce vedoucího ústavujacurmar@fd.cvut.cz
Ing. Vojtěch Novotný | 
řešitel projektu PREFOSnovotvo4@fd.cvut.cz
Lukáš Kubálek | redakční správa webu | kubalek.lukas@preferenceVHD.info

 

Spolupracující instituce:

pid-logo    logo_textblok_CMYK      logo_dpmcb