Curych: nový most, preference a přestupní bod s S-bahn

Ve Švýcarském Curychu připravují otevření nové tramvajové tratě přes Hardbrücke – jedná se o relativně krátkou propojku, ale důležitou (obdobně jako například budoucí Dvorecký most v Praze). Kromě řešení preference veřejné dopravě (přímo na mostě sdružený vyhrazený jízdní pás pro TRAM a BUS) a přestupního bodu mezi železniční a tramvajovou/autobusovou dopravou s krátkou přestupní vazbou je především zajímavé kolejové “S” přes všechny jízdní pruhy komunikace při sjezdu tramvaje z mostu. Dle údajů z roku 2016 po komunikaci denně projede 56 – 60 tisíc vozidel. Další informace o stavbě na webu města Curych.