Pražská technika o Fakultě dopravní i projektu PREFOS

prazska-technikaAktuální číslo Pražské techniky, oficiálního časopisu ČVUT v Praze, se věnuje tématu “Doprava” a aktuální činnosti Fakulty dopravní. Kromě problematiky vlivu reklamních zařízení na bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, inteligentních zabezpečovacích zařízení na železničních tratí či nových možností další minimalizace leteckých nehod  představuje i činnost projektu PREFOS.

Celé aktuální číslo Pražské techniky si můžete prohlédnout zde: https://media.cvut.cz/cs/publikace/20180219-prazska-technika-1-2018#page/1

PREFOS: Principy a matematická konstrukce rozhodovacího nástroje pro preferenci VHD

rozhodovaci-nastrojV rámci projektu PREFOS, respektive grantového projektu SGS17/105/OHK2/1T/16, byl v návaznosti na metodu hodnocení kvality provozu veřejné dopravy, metodu hodnocení infrastruktury pro povrchovou veřejnou dopravu a na možnost vyjádření kvantifikovatelných efektů realizace preferenčních opatření byly vyvinuty základní principy a matematická konstrukce rozhodovacího nástroje pro vyhodnocení navrhovaného preferenčního opatření již v projektové fázi.

Kompletní výstup z projektu PREFOS je ke stažení zde: [PREFOS] Rozhodovací nástroj pro preferenci VHD – základní princip

PREFOS: Metoda hodnocení infrastruktury VHD

Metoda hodnocení infrastrukturyV rámci projektu PREFOS, respektive grantového projektu SGS17/105/OHK2/1T/16, byla postupně vyvinuta metoda hodnocení infrastruktury pro povrchovou veřejnou dopravu. Metoda v kontextu problematiky preference VHD hodnotí “přívětivost” úseku infrastruktury pro provoz veřejné dopravy na základě vyhodnocení potenciálu zdržení vlivem tří aspektů jej ovlivňující – charakteristika dopravního proudu, řízení dopravního proudu a stavebně-dopravní uspořádání komunikace.

Kompletní výstup z projektu PREFOS je ke stažení zde: [PREFOS] Metoda hodnocení infrastruktury VHD.

PREFOS: Metoda hodnocení kvality provozu povrchové VHD

Vyhodnoceni-kvality-provozuV rámci projektu PREFOS byla vyvinuta nová objektivní metoda pro hodnocení kvality provozu povrchových módů veřejné dopravy. Metoda je založená na vyhodnocení cestovní rychlosti a spolehlivosti provozu v mezizastávkových úsecích tramvajové, trolejbusové či autobusové sítě. Metoda je založena na zpracování dat o pohybu vozidel v daném úseku a na základě využití poznatků z teorie fuzzy-množin a principů “Level of Service” ohodnotí příslušným úsek “stupněm kvality provozu VHD” (určitá analogie k úrovním kvality dopravy). Metoda slouží k především objektivnějšímu hodnocení provozu (parametr dodržování jízdního řádu nemusí být relevantní), identifikaci problematických míst na síti VHD a určení potenciálu pozitivních efetků zavedení preferenčních opatření.

Kompletní výstup z projektu PREFOS je ke stažení zde: Vyhodnocení kvality provozu VHD
Metodu rovněž popisuje článek: Kvalita provozu veřejné dopravy vyjádřená metodou „Level of Service“

Kvalita provozu veřejné dopravy vyjádřená metodou „Level of Service“

Kvalita provozu veřejné dopravy vyjádřená metodou „Level of Service“

Kvalita provozu veřejné dopravy zahrnuje, mimo jiné, dva aspekty – cestovní rychlost a spolehlivost provozu. Hodnocení kvality provozu veřejné dopravy veřejné dopravy v daném úseku se nikdy nemůže omezit pouze na dodržování jízdního řádu, ale musí v sobě zahrnovat oba aspekty. Odpovědí může být vyjádření kvality provozu veřejné dopravy prostřednictvím metody „Level of Service“ (LOS). Tato metoda je sice dopravním inženýrům nejvíce známá v rámci popisu parametrů dopravního proudu, jejím základem je však obecným princip, který má mnohem širší použití a který lze efektivně použít i při hodnocení provozu veřejné dopravy.

Read more

Finální verze metodiky bude představena v Mikulově

Finální verze metodiky bude představena v Mikulově

První představení finální verze metodiky preference BUS s názvem “Zásady pro navrhování a zřizování preference autobusů a trolejbusů VHD”, která vznikla ve spolupráci ČVUT v Praze Fakulty dopravní, projektu PREFOS a Regionálního organizátora Pražské integrované dopravy, širší odborné veřejnosti proběhne v rámci odborného semináře XVIII. dopravně-inženýrské dny v termínu 24.-25.5.2017. Příspěvek k metodice je na zařazen hned na úvod druhého dne semináře.

Preferenční osy veřejné dopravy

preferencni-osyDalším z výstupů projektu PREFOS je v rámci lednové “výsledkové sezony” je dokument definující pojem “preferenční osa veřejné dopravy” a stanovující obecné zásady jejich realizace. Tématem preferenčních os, tedy souvislých linií/tahů v komunikační sítě, kde jsou souvisle a komplexně realizována preferenční opatření, se projek PREFOS zabývá již déle a zmínky o nich prostupují všemi výstupy projektu. Plné znění výstupu najdete buď v sekci výstupy a publikační činnost a nebo přímo zde: [PREFOS] Preferenční osy veřejné dopravy

Měřitelné přínosy jako výstup projektu PREFOS

Meritelne-prinosyProjekt PREFOS se v rámci své činnosti zabývá i možným vyčíslením přínosů preference veřejné dopravy. Výstup “Měřitelné přínosy preference veřejné hromadné dopravy” autorů Ondřeje Havleny a Martina Jacury představuje základní principy kvantifikace těchto přínosů.

Plné znění výstupu, jehož závěry byly rovněž prezentovány na konferenci Transport Problems 2016, Katowice, najdete buď v sekci výstupy a publikační činnost a nebo přímo zde: [PREFOS] Měřitelné přínosy preference veřejné hromadné dopravy.

Dopravní režim “BUS pruhu” v ČR a vybraných zemích EU

Dopravni-rezim-VJP-v-CR-a-EUProjekt PREFOS a Regionální organizátor Pražské integrované dopravy se společně podívali na dopravní režimy vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy ve vybraných zemích EU a porovnali je s dopravním režimem “BUS pruhu” v ČR dle Vyhlášky 294/2015 Sb. Výsledky analýzy jsou k dispozici jako jeden z letošních výstupů projektu PREFOS buď v sekci výstupy a publikační činnost a nebo přímo zde: [PREFOS] Statut VJP v ČR a v zahraničí