ROPID vydal propagační materiál k preferenci VHD

PID_dl-skládačkaPropagační materiál vysvětlující důvody preference VHD a znázorňující příklady preferenčních opatření vydala organizace ROPID v návaznosti na koncepční dokument preference VHD v Praze v letech 2016-2020. Propagační “DL skládačka”, při jejímž vzniku byly využity i podklady projektu PREFOS, je k dispozici ke stažení z webu PID.

Další informace o preferenci veřejné dopravy v Praze a ve Středočeském kraji lze nalézt na www.pid.cz/o-systemu/preference/

 

Plzeň: “Přístavba” BUSpruhu na Karlovarské třídě

V Plzni na Karlovarské třídě dokončili těsně před koncem roku 2017 vyhrazený jízdní pruh pro autobusy formou stavebního rozšíření komunikace, který prokazatelně výrazně přispěl ke zvýšení cestovní rychlosti a spolehlivosti provozu spojů veřejné dopravy v tomto úseku. O tomto v ČR dosud ne obvyklému počinu i diskusích kolem dopravního režimu BUSpruhu píše Jiří Pelant z Plzeňských městských dopravních podniků, a.s.

Read more

iDNES: “Řidiči ignorují pruhy pro autobusy. Vztyčí prostředník a neuhnou…”

iDNES: “Řidiči ignorují pruhy pro autobusy. Vztyčí prostředník a neuhnou…”

Nerespektování vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy je v Praze poměrně značně rozšířený přestupek. Všímá si toho i pražské vydání portálu idnes.cz:

Jízdní pruhy pro autobusy mají zajistit, aby vůz MHD neuvázl v koloně aut a nenabíral zpoždění. V Praze je jich vyznačeno už celkem pětačtyřicet kilometrů. Redakce iDNES.cz se ale přesvědčila, že někteří řidiči osobních aut pruhy ignorují….

Celý článek si můžete přečíst zde: praha.idnes.cz/ridici-ignoruji-pruhy-pro-autobusy

PREFOS: Principy a matematická konstrukce rozhodovacího nástroje pro preferenci VHD

rozhodovaci-nastrojV rámci projektu PREFOS, respektive grantového projektu SGS17/105/OHK2/1T/16, byl v návaznosti na metodu hodnocení kvality provozu veřejné dopravy, metodu hodnocení infrastruktury pro povrchovou veřejnou dopravu a na možnost vyjádření kvantifikovatelných efektů realizace preferenčních opatření byly vyvinuty základní principy a matematická konstrukce rozhodovacího nástroje pro vyhodnocení navrhovaného preferenčního opatření již v projektové fázi.

Kompletní výstup z projektu PREFOS je ke stažení zde: [PREFOS] Rozhodovací nástroj pro preferenci VHD – základní princip

PREFOS: Metoda hodnocení infrastruktury VHD

Metoda hodnocení infrastrukturyV rámci projektu PREFOS, respektive grantového projektu SGS17/105/OHK2/1T/16, byla postupně vyvinuta metoda hodnocení infrastruktury pro povrchovou veřejnou dopravu. Metoda v kontextu problematiky preference VHD hodnotí “přívětivost” úseku infrastruktury pro provoz veřejné dopravy na základě vyhodnocení potenciálu zdržení vlivem tří aspektů jej ovlivňující – charakteristika dopravního proudu, řízení dopravního proudu a stavebně-dopravní uspořádání komunikace.

Kompletní výstup z projektu PREFOS je ke stažení zde: [PREFOS] Metoda hodnocení infrastruktury VHD.

PREFOS: Metoda hodnocení kvality provozu povrchové VHD

Vyhodnoceni-kvality-provozuV rámci projektu PREFOS byla vyvinuta nová objektivní metoda pro hodnocení kvality provozu povrchových módů veřejné dopravy. Metoda je založená na vyhodnocení cestovní rychlosti a spolehlivosti provozu v mezizastávkových úsecích tramvajové, trolejbusové či autobusové sítě. Metoda je založena na zpracování dat o pohybu vozidel v daném úseku a na základě využití poznatků z teorie fuzzy-množin a principů “Level of Service” ohodnotí příslušným úsek “stupněm kvality provozu VHD” (určitá analogie k úrovním kvality dopravy). Metoda slouží k především objektivnějšímu hodnocení provozu (parametr dodržování jízdního řádu nemusí být relevantní), identifikaci problematických míst na síti VHD a určení potenciálu pozitivních efetků zavedení preferenčních opatření.

Kompletní výstup z projektu PREFOS je ke stažení zde: Vyhodnocení kvality provozu VHD
Metodu rovněž popisuje článek: Kvalita provozu veřejné dopravy vyjádřená metodou „Level of Service“

Kvalita provozu veřejné dopravy vyjádřená metodou „Level of Service“

Kvalita provozu veřejné dopravy vyjádřená metodou „Level of Service“

Kvalita provozu veřejné dopravy zahrnuje, mimo jiné, dva aspekty – cestovní rychlost a spolehlivost provozu. Hodnocení kvality provozu veřejné dopravy veřejné dopravy v daném úseku se nikdy nemůže omezit pouze na dodržování jízdního řádu, ale musí v sobě zahrnovat oba aspekty. Odpovědí může být vyjádření kvality provozu veřejné dopravy prostřednictvím metody „Level of Service“ (LOS). Tato metoda je sice dopravním inženýrům nejvíce známá v rámci popisu parametrů dopravního proudu, jejím základem je však obecným princip, který má mnohem širší použití a který lze efektivně použít i při hodnocení provozu veřejné dopravy.

Read more

Praha si schválila koncepci preference na roky 2016-2020!

Praha si schválila koncepci preference na roky 2016-2020!

Praha má ucelenou koncepci pro oblast preference VHD a projekt PREFOS byl u toho! Dokument “Projekt preference – celoměstský projekt preference městské hromadné dopravy v Praze v letech 2016-2020″ neobsahuje pouze obecné proklamace o potřebnosti preferenčních opatření. Na základě analýzy současného stavu jsou v dokumentu definovány konkrétní problémové lokality z hlediska provozu povrchové veřejné dopravy, které je třeba řešit, a zároveň obsahuje i dopravně-inženýrské zásady realizace preferenčních opatření. Read more

Ringstrasse – a world class street s veřejnou dopravou

Ringstrasse – a world class street s veřejnou dopravou

Město Vídeň uvažuje o revitalizaci a zklidnění Ringstraße s heslem Ringstraße – a world class street. Vize městské ulice světové úrovně představili GEHL Architects (k dispozici zde) a Barcelona Regional (k dispozici zde). Obě vize představují “a world class street” jako městský bulvár jako příjemné veřejné prostranství se skvělou dostupností veřejnou dopravou. I toto je preference veřejné dopravy!