Jihlava postaví nový BUSpruh!

BUSpruh_Jihlava_(idnes)Jihlava chystá výstavu vyhrazeného jízdního pruhu pro autobusy jako součást strategie města pro preferenci veřejné dopravy. Nový “BUSpruh” má vést od Psychiatrické nemocnice přes Brněnský most, Hradební ulicí až po křižovatku se Znojemskou ulicí (tedy přibližně v tomto úseku). Celý článek na regionální verzi portálu idnes.cz je k dispozici zde.

ROPID vydal propagační materiál k preferenci VHD

PID_dl-skládačkaPropagační materiál vysvětlující důvody preference VHD a znázorňující příklady preferenčních opatření vydala organizace ROPID v návaznosti na koncepční dokument preference VHD v Praze v letech 2016-2020. Propagační “DL skládačka”, při jejímž vzniku byly využity i podklady projektu PREFOS, je k dispozici ke stažení z webu PID.

Další informace o preferenci veřejné dopravy v Praze a ve Středočeském kraji lze nalézt na www.pid.cz/o-systemu/preference/

 

Plzeň: “Přístavba” BUSpruhu na Karlovarské třídě

V Plzni na Karlovarské třídě dokončili těsně před koncem roku 2017 vyhrazený jízdní pruh pro autobusy formou stavebního rozšíření komunikace, který prokazatelně výrazně přispěl ke zvýšení cestovní rychlosti a spolehlivosti provozu spojů veřejné dopravy v tomto úseku. O tomto v ČR dosud ne obvyklému počinu i diskusích kolem dopravního režimu BUSpruhu píše Jiří Pelant z Plzeňských městských dopravních podniků, a.s.

Read more

iDNES: “Řidiči ignorují pruhy pro autobusy. Vztyčí prostředník a neuhnou…”

iDNES: “Řidiči ignorují pruhy pro autobusy. Vztyčí prostředník a neuhnou…”

Nerespektování vyhrazených jízdních pruhů pro autobusy je v Praze poměrně značně rozšířený přestupek. Všímá si toho i pražské vydání portálu idnes.cz:

Jízdní pruhy pro autobusy mají zajistit, aby vůz MHD neuvázl v koloně aut a nenabíral zpoždění. V Praze je jich vyznačeno už celkem pětačtyřicet kilometrů. Redakce iDNES.cz se ale přesvědčila, že někteří řidiči osobních aut pruhy ignorují….

Celý článek si můžete přečíst zde: praha.idnes.cz/ridici-ignoruji-pruhy-pro-autobusy

ROPID: “Šlajsna” na Türkově zrychluje BUSy až o 4 minuty

ROPID: “Šlajsna” na Türkově zrychluje BUSy až o 4 minuty

“Šlajsna” zrychluje spoje linky 125 při nájezdu z ul. Türkova na ul. 5.května v odbobích silného provozu až o 4 minuty. Autobusové spoje kolonu vozidel objíždění řadicím pruhem pro odbočení vlevo a díky krátkému úseku jízdního pruhu v nájezdové rampě s dopravním režimem “zákaz vjezdu mimo BUS MHD” se autobusy do kolony zařadí až těsně před připojovacím pruhem na ul. 5. května.

Read more

ROPID: Nový úsek BUSpruhu na Strakonické zkrátí jízdní dobu o dalších 5 minut!

160919_08-24-38_web

Nový úsek vyhrazeného jízdního pruhu v síti Pražské integrované dopravy je od pondělí 19.9.2016 v provozu v ul. Strakonická v Praze. Důležitá dopravní tepna z jihu dlouhodobě trpí dopravními kongescemi v ranní dopravní špičce, přičemž situace se ještě zhoršila po otevření tunelového komplexu Blanka, kdy autobusové spoje PID nabírali v úseku mezi Lahovickým mostem a Smíchovem i více než půlhodinové zpoždění. “BUS pruh” mezi Lahovicemi a zastávkou Dostihová o délce 1 km, který zkrátí reálnou jízdní dobu o cca 5 minut, je další etapou zřízení vyhrazené jízdní dráhy v celé délce ul. Strakonická mezi Lahovickým a Barrandovským mostem. První část byla realizace BUS pruhu před Barrandovským mostem. Další úseky, které si však vyžádají fyzické rozšíření komunikace a tedy poměrně složité a dlouhé projednávání, se připravují.