Pohled do Jihlavy: preference na SZZ i BUSpruhy!

Informativní článek Karla Trojana zaměřený na veřejnou dopravu ve statutární městě Jihlava, krajském městě Kraje Vysočina, představuje realizovaná preferenční opatření, zejména realizace preference na SSZ v roce 2014 a pilotního projektu vyhrazených jízdních pruhů v roce 2015, a jejich dopady na rychlost a spolehlivost provozu veřejné dopravy. Realizovaná preferenční opatření a související zvýšení cestovní rychlosti spojů dala podnět pro kompexní změnu jízdních řádů za účelem dalšího zatraktivnění systému veřejné dopravy.
Read more

ROPID: Nový VJP na Strakonické zrychlí BUS až o 5 minut!

Od 18.11.2015 je v provozu nový úsek vyhrazeného jízdního pruhu pro autobusy VHD v ul. Strakonická. “BUS pruh” o délce přes 800m zrychlí průjezd autobusů VHD v ranní dopravní špičce až o 5 minuty a přinese alespoň částečné zlepšení komplikované situace v ul. Strakonická po otevření tunelového komplexu Blanka.

Podrobnosti viz: https://www.facebook.com/prazskaintegrovanadoprava/posts/942790605793898

Strakonicka_(VJP)_8h09m