PREFOS: Metoda hodnocení kvality provozu povrchové VHD

Vyhodnoceni-kvality-provozuV rámci projektu PREFOS byla vyvinuta nová objektivní metoda pro hodnocení kvality provozu povrchových módů veřejné dopravy. Metoda je založená na vyhodnocení cestovní rychlosti a spolehlivosti provozu v mezizastávkových úsecích tramvajové, trolejbusové či autobusové sítě. Metoda je založena na zpracování dat o pohybu vozidel v daném úseku a na základě využití poznatků z teorie fuzzy-množin a principů “Level of Service” ohodnotí příslušným úsek “stupněm kvality provozu VHD” (určitá analogie k úrovním kvality dopravy). Metoda slouží k především objektivnějšímu hodnocení provozu (parametr dodržování jízdního řádu nemusí být relevantní), identifikaci problematických míst na síti VHD a určení potenciálu pozitivních efetků zavedení preferenčních opatření.

Kompletní výstup z projektu PREFOS je ke stažení zde: Vyhodnocení kvality provozu VHD
Metodu rovněž popisuje článek: Kvalita provozu veřejné dopravy vyjádřená metodou „Level of Service“

Curych: nový most, preference a přestupní bod s S-bahn

Ve Švýcarském Curychu připravují otevření nové tramvajové tratě přes Hardbrücke – jedná se o relativně krátkou propojku, ale důležitou (obdobně jako například budoucí Dvorecký most v Praze). Kromě řešení preference veřejné dopravě (přímo na mostě sdružený vyhrazený jízdní pás pro TRAM a BUS) a přestupního bodu mezi železniční a tramvajovou/autobusovou dopravou s krátkou přestupní vazbou je především zajímavé kolejové “S” přes všechny jízdní pruhy komunikace při sjezdu tramvaje z mostu. Dle údajů z roku 2016 po komunikaci denně projede 56 – 60 tisíc vozidel. Další informace o stavbě na webu města Curych.

Kvalita provozu veřejné dopravy vyjádřená metodou „Level of Service“

Kvalita provozu veřejné dopravy vyjádřená metodou „Level of Service“

Kvalita provozu veřejné dopravy zahrnuje, mimo jiné, dva aspekty – cestovní rychlost a spolehlivost provozu. Hodnocení kvality provozu veřejné dopravy veřejné dopravy v daném úseku se nikdy nemůže omezit pouze na dodržování jízdního řádu, ale musí v sobě zahrnovat oba aspekty. Odpovědí může být vyjádření kvality provozu veřejné dopravy prostřednictvím metody „Level of Service“ (LOS). Tato metoda je sice dopravním inženýrům nejvíce známá v rámci popisu parametrů dopravního proudu, jejím základem je však obecným princip, který má mnohem širší použití a který lze efektivně použít i při hodnocení provozu veřejné dopravy.

Read more

Praha si schválila koncepci preference na roky 2016-2020!

Praha si schválila koncepci preference na roky 2016-2020!

Praha má ucelenou koncepci pro oblast preference VHD a projekt PREFOS byl u toho! Dokument “Projekt preference – celoměstský projekt preference městské hromadné dopravy v Praze v letech 2016-2020″ neobsahuje pouze obecné proklamace o potřebnosti preferenčních opatření. Na základě analýzy současného stavu jsou v dokumentu definovány konkrétní problémové lokality z hlediska provozu povrchové veřejné dopravy, které je třeba řešit, a zároveň obsahuje i dopravně-inženýrské zásady realizace preferenčních opatření. Read more

Ringstrasse – a world class street s veřejnou dopravou

Ringstrasse – a world class street s veřejnou dopravou

Město Vídeň uvažuje o revitalizaci a zklidnění Ringstraße s heslem Ringstraße – a world class street. Vize městské ulice světové úrovně představili GEHL Architects (k dispozici zde) a Barcelona Regional (k dispozici zde). Obě vize představují “a world class street” jako městský bulvár jako příjemné veřejné prostranství se skvělou dostupností veřejnou dopravou. I toto je preference veřejné dopravy!

Standard přestupních bodů a zastávek povrchové dopravy PID

Standard přestupních bodů a zastávek povrchové dopravy PID

V moderních systémech veřejné dopravy již nelze za jediné parametry kvality považovat cestovní rychlost, úroveň vozového parku a provázanost spojů. Pro uživatele veřejné dopravy-zákazníky a jejich hodnocení dopravního systému jako celku je rozhodující již samotná cesta na zastávku, čekání na ní a samozřejmě kvalita přestupů. Řada měst a regionů ve světě proto již zakotvila své ideální představy o podobě zastávek a přestupních bodů ve vlastních standardech, běžné jsou pod pojmy “design manual” či “design guidelines”. V našich podmínkách dosud takový dokument nevznikl, a tak je Standard zastávek PID v tomto oboru první vlaštovkou. Příspěvek představuje základní principy ukotvené v dokumentu, jeho přínos a roli v systému Pražské integrované dopravy.

Read more

Metodika preference autobusů a trolejbusů VHD – finální verze po projednání

Metodika preference autobusů a trolejbusů VHD – finální verze po projednání

V oblasti preferenčních opatření pro autobusy a trolejbusy VHD se již delší dobu jednoznačně projevuje absence metodiky či technických podmínek pro jejich navrhování. Příspěvek představí finální verzi metodiky „Zásady navrhování a zřizování preference autobusů a trolejbusů VHD“ – stěžejní výstup projektu PREFOS, který byl zpracován ve spolupráci s Regionálním organizátorem Pražské integrované dopravy a který postupně vznikal v uplynulých třech letech a jeho projednávání vyvrcholilo na Workshopu k metodice preference BUS v dubnu 2016.

Read more